Zee- / Bos- / Plattelands- /Kasteelklassen

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaan op plattelandsklassen of kasteelklassen.

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar gaan op zeeklassen of bosklassen.

Dit is voor onze kinderen telkens een onvergetelijke ervaring!