Schoolraad

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. Hij wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar. Deze raad bestaat uit drie vertegenwoordigers van het personeel, drie van de ouders en drie van de lokale gemeenschap. Tussen het schoolbestuur en de schoolraad bestaat er een overeenkomst die de bevoegdheden omschrijft. Daarnaast heeft de schoolraad ook nog een algemeen informatierecht.

De huidige schoolraad bestaat uit:

  • voorzitter: Christine Maris
  • de vertegenwoordigers van de ouders: Christine Maris, Inge Bessemans, Karin Berden
  • de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Denise Windmolders, Mariëlle Thijs, Elly Windmolders
  • de vertegenwoordigers van het personeel: Katrien Severi, Lies Vangeneugden, Jasmine Verbeemen