Schooluren

Aanvang van de lessen

Voormiddag: 8.45 uur tot 11.55 uur

Namiddag:

  • Maandag van 13.00 uur tot 15.40 uur
  • De andere dagen van 13.00 uur tot 15.20 uur

Buiten deze lesuren is de toegang tot de klaslokalen en gangen verboden, tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door een leerkracht.

Speeltijden

Voormiddag:

  • kleuters: 10.10 uur tot 10.25 uur
  • lager onderwijs: 10.25 uur tot 10.40 uur

Namiddag: 14.15 uur tot 14.30 uur

Middagpauze

van 11.55 uur tot 13.00 uur

Onder geen enkele voorwaarde mogen de leerlingen de speelplaats verlaten tijdens de schooluren of speeltijden!

Afspraken middagpauze

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen hun boterhammen eten in hun eigen klas. Boterhammen steek je best in een brooddoos.
De kinderen drinken water en brengen dit mee in een hervulbare fles.

Na het eten gaan de kinderen naar de speelplaats. Op de speelplaats wordt steeds toezicht gehouden door een leerkracht.