Schoolraad

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. Hij wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar. Deze raad bestaat uit twee vertegenwoordigers van het personeel, twee van de ouders en twee van de lokale gemeenschap. Tussen het schoolbestuur en de schoolraad bestaat er een overeenkomst die de bevoegdheden omschrijft. Daarnaast heeft de schoolraad ook nog een algemeen informatierecht.

De huidige schoolraad bestaat uit:

  • de vertegenwoordigers van de ouders: Annelies Laveren, Erwin Paulissen
  • de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Elly Windmolders, Caroline Bonneux
  • de vertegenwoordigers van het personeel: Katrien Severi, Lies Vangeneugden