Ouderraad

Het opzet van de ouderraad is tweeledig:

  • enerzijds op een positieve manier meehelpen aan de kwalitatieve uitbouw van het schoolleven
  • anderzijds een ruggensteun en klankbord zijn voor de afvaardiging van de ouders in de schoolraad

De ouderraad organiseert doorheen het schooljaar een aantal activiteiten.

vb.: gezinswandeling, taartenverkoop

De leden van de ouderraad:

  • Nathalie Campana
  • Veerle Mas                                                                                                                                                                                                                                                Je kan hen bereiken op het volgend mailadres: ouderraad.tleerrijk@gmail.com