Leerlingenraad

Elke klas van de lagere school heeft zijn vertegenwoordiger in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt minstens één keer per trimester samen. Samen met juf Nadine bespreken zij verschillende ideeën om het samenleven van leerlingen en leerkrachten op school aangenamer te maken. De inbreng van de leerlingen is hierbij zeer belangrijk!