Kinderopvang

De kinderopvang wordt georganiseerd door: De Gemeentelijke Buitenschoolse kinderopvang “De Speeldoos”  en is gehuisvest in een gebouw aan onze school.

De Speeldoos Schakkebroek: 013 55 00 96

 

Openingsuren:

Tijdens het schooljaar vanaf 6.30 uur tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18.30 uur

Op een lokale verlofdag van ’t leer-rijk is de buitenschoolse opvang open.

Op schoolvrije dagen voor alle scholen van Herk-de-Stad: centrale opvang in

de Speeldoos Herk-de-Stad
Guldensporenlaan 28
tel. 013 55 48 61

Tijdens de vakanties is er opvang in Schulen of Herk-de-Stad

Informatie en inschijvingen:

Hildegard Hermans

  • tel. 013 55 41 81
  • gsm 0473 23 60 15

e-mail: despeeldoos@herk-de-stad.be

De ouders van de kinderen die voor een eerste keer gebruik willen maken van de opvang, maken best een afspraak om op voorhand het inschrijvingsdossier in orde te brengen.

De leerlingen die niet naar de opvang komen mogen zich op de speelplaats bevinden vanaf het moment dat er door de leerkrachten toezicht wordt uitgeoefend.

  • ’s morgens vanaf 8.30 uur
  • ’s avonds tot 15.35 uur (maandag tot 15.55 uur)