Historiek

Vroeger was Schakkebroek geen parochie: er was geen kerk en geen school . De kinderen gingen naar school in Herk-de-Stad en in Stevoort. In Schakkebroek en in de omliggende gemeenten woonden meestal landbouwers. Eén van die landbouwers was Jeroom Robben. Hij huwde met Caroline Michiels.

Ze kregen 3 kinderen:

  • Caroline Robben
  • Joannes-Jacobus Robben
  • Maria-Coleta Robben

Marie-Coleta Robben (°Wuest-Herk 1820, +Stevoort 1898) huwde met Petrus-Joannes Vossen (°Stevoort 1815, +Stevoort 1889). Ze woonden in de Nieuwe Winning en ze hadden 7 kinderen:

  • Joannes-Jacobus Vossen (priester)
  • Elisa Vossen (kloosterzuster)
  • Amandus Vossen
  • Eduard Vossen (priester)
  • Apollonia Vossen
  • Jozef Vossen
  • Lutgardis Vossen

Elisa Vossen (°Stevoort 1851) ging naar het klooster der Ursulinen in Herk-de-Stad.
Elisa Vossen, Mère Stanislas, erfde van haar moeder een stuk grond van 1,2 ha te Schakkebroek.
De Ursulinen van Herk-de-Stad bouwden er een schoolhuis en een klas op in 1905 (de huidige turnzaal). En in 1909 werd er op een paar honderd meter verder een kerk gebouwd.

Schakkebroek was nu een parochie.

In het begin woonden de zusters in het schoolhuis naast de kerk, waar ze ook les gaven in een bewaarklas. Later verwisselden ze van woonst met meester G.Wissels. Deze ging wonen in het schoolhuis naast de jongensschool, terwijl de zusters verhuisden naar de meisjesschool. Ze bouwden nog een paar klassen bij aan de andere kant van de speelplaats: nu het eerste en het tweede leerjaar.

In 1935 werden de klassen van Juf. Els P en Juf. Els V. bijgebouwd. Zo ontstaat de Sint Angela school. Het klasje van Juf. Cindy werd wat later gezet.

In het schoolhuis woonden: Mère Vincent, Mère Elisabeth, Mère Wilhelmine, Mère Françoise en directrice Mère Roza. De leerkrachten waren Maria Swijsen, Constance Abrams, Irma Ector en Maria Vossen.

In 1967 vertrokken de zusters Ursulinen uit Schakkebroek. De meisjesschool werd overgenomen door de parochie. Meester Mekers nam de leiding.

In 1975 werden beide scholen samengevoegd en kregen ze de naam: Vrije Gemengde Basisschool.

Om alle klassen van het lager onderwijs op 1 locatie te kunnen huisvesten was er nood aan een aantal nieuwe lokalen. In 1986 werd gestart met het bouwen van een nieuwe vleugel. Dit gebeurde door vrijwilligers van het dorp en onder leiding van Pastoor Jan Philips en Directrice Mariette Vanwiddingen. In 1990 was de verhuis van de “oude jongensscholen” naar de nieuwe lokalen van de “meisjesscholen” een feit.

Nadat in 1993 Mevr. Paula Bamps de taak van directeur had overgenomen, werd gestart met renovatiewerken aan het oude gedeelte. Eerst werd het dak van de rechtse klaslokalen volledig vernieuwd.

In 1999 werd de gymzaal verruimd en van een degelijke sportvloer voorzien.

Omdat er nood was aan een degelijke kinderopvang ’s morgens en s‘avonds, werd er vanaf 2000, door het gemeentebestuur in de vernieuwde lokalen van de school, de buitenschoolse opvang ingericht.

In 2001 kreeg de speelplaats een volledig ander uitzicht door de aanleg van klinkers.

Het oude klooster kreeg een nieuwe bestemming in 2002: er werd een computer-, een leraars- en een directielokaal ingericht.

De moderne sanitaire installatie kwam er in 2005 en een nieuw afdak in 2006.

In september 2006 werd Mevr. Gerda Bamps directeur. De school kreeg nu ook een nieuwe naam: ’t Leer-rijk. Vanaf 2005 vormen we samen met 7 andere scholen de Scholengemeenschap Halen – Herk-de-Stad.

In 2010 werden er nieuwe ramen in de kleuterklassen geplaatst, de gevels van het schoolhuis gerenoveerd, het platdak van de klassenbouw en ook de lichtstraat vernieuwd.

De Buitenschoolse Opvang werd in 2012 vergroot. Er kwam een nieuw klaslokaal in de plaats van “de houtstal”. Achteraan werd een parkeerterrein, een opslagruimte, een tuintje en een compostbak opgericht. Interactieve borden werden in het zesde en vierde leerjaar geplaatst.

Ook het derde en het vijfde leerjaar krijgen in 2014 Interactieve borden. In de grens met de sparwinkel komt een nieuwe afsluiting.

In 2015 werd de verwarming overgeschakeld van stookolie naar aardgas.

In juni 2016 heeft elke klas van de lagere school een interactief bord. Het meubilair van de eerste en derde kleuterklas, alsook van het 1ste tot en met het 4de leerjaar werd vernieuwd.

In juli 2016 is er een schaalvergroting bij het schoolbestuur. De nieuwe VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad gaat van start.

Zonnepanelen werden in 2018 geplaatst en in de lokalen kwam ledverlichting.

De klaslokalen van het eerste en tweede leerjaar werden in 2019 gerenoveerd.

Op 1 september 2020 werd Kim Santermans de nieuwe directeur.  De bestuursleden van ’t Leer-rijk kiezen vanaf nu om enkel in de Algemene Vergadering van de vzw KOHH te zetelen.

De oude computers werden in 2021 vervangen door laptops en tablets.  Het computerlokaal is zorglokaal geworden.  Het coronavirus zorgde voor enkele moeilijke jaren.

In 2022 werden twee kleuterklassen gerenoveerd.