CLB

VCLB West-Limburg, afdeling Herk-de-Stad:

Wat is een CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er
informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen,
psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Je kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school , lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding. ..

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Naast deze ‘vraaggestuurde’ werking is het CLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken in bepaalde leerjaren: 1e en 2e kleuterklas, 1e, 3e en 5e leerjaar basisonderwijs, 1e en 3e klas secundair onderwijs. In het buitengewoon onderwijs worden de leerlingen onderzocht in het kalenderjaar dat ze 4, 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar worden. Een deel van de onderzoeken vindt plaats op het centrum zelf, een deel op de school . Het CLB is ook belast met inentingen en met de preventie van sommige besmettelijke ziekten.

De CLB-tussenkomsten zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven.

Ons CLB- school team:

VCLB West-Limburg afdeling Herk-de-Stad
Zoutbrugstraat 5
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 / 55 46 56
Fax. 013 / 55 50 94
herk@vrijclblimburg.be

iris. meerkens@vrijclblimburg.be

Openingsuren

• maandag van 8.30 uur tot 12 uur
• op de andere werkdagen van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur
• men kan ook telefonisch een afspraak maken voor een onderhoud buiten deze kantooruren
• twee dagen in de kerstvakantie (wordt in de pers aangekondigd)

Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, tijdens de kerst- en de paasvakantie.